fbpx

DẠY CON HẠNH PHÚC

LỊCH WORKSHOP ONLINE "DẠY CON HẠNH PHÚC"

Đây là nơi bạn cập nhật các hoạt động của chương trình Dạy Con Hạnh Phúc và ghi danh tham gia các sự kiện.

Giúp bạn tìm hiểu về Dạy Con Hạnh Phúc: "WORKSHOP DẠY CON HẠNH PHÚC" vào thứ 5 hàng tuần (Miễn Phí)

Thời Gian Sự Kiện Địa Điểm Trạng Thái Tham Dự
Tháng 6
13/06/2024 WORKSHOP DẠY CON HẠNH PHÚC Ghi danh
20/06/2024 WORKSHOP DẠY CON HẠNH PHÚC Ghi danh
27/06/2024 WORKSHOP DẠY CON HẠNH PHÚC Ghi danh
Tháng 7
04/07/2024 WORKSHOP DẠY CON HẠNH PHÚC
11/07/2024 WORKSHOP DẠY CON HẠNH PHÚC
18/07/2024 WORKSHOP DẠY CON HẠNH PHÚC
25/07/2024 WORKSHOP DẠY CON HẠNH PHÚC

LỊCH KHÓA HỌC 02 NGÀY "DẠY CON HẠNH PHÚC"

Khóa Học Chuyên Sâu “Dạy Con Hạnh Phúc” Diễn Ra Offline Trong 02 Ngày 

Thời Gian Sự Kiện Địa Điểm Trạng Thái Tham Dự
Tháng 06/2024
22/06 - 23/06 Khóa học Dạy Con Hạnh Phúc Hà Nội Mở Đăng Ký Ghi danh
29/06 - 30/06 Khóa học Dạy Con Hạnh Phúc Hồ Chí Minh Mở Đăng Ký Ghi danh
Tháng 07/2024
13/07 - 14/07 Khóa học Dạy Con Hạnh Phúc Hà Nội Chưa Mở Đăng Ký Ghi danh
20/07 - 21/07 Khóa học Dạy Con Hạnh Phúc Hồ Chí Minh Chưa Mở Đăng Ký Ghi danh
Tháng 08/2024
03/08 - 04/08 Khóa học Dạy Con Hạnh Phúc Hà Nội Chưa Mở Đăng Ký Ghi danh
10/08 - 11/08 Khóa học Dạy Con Hạnh Phúc Hồ Chí Minh Chưa Mở Đăng Ký Ghi danh

Thực hành Dạy Con Hạnh Phúc

(Hoạt động dành riêng cho các học viên đã tham gia chương trình đào tạo 02 ngày chuyên sâu Dạy Con Hạnh Phúc)
Thời Gian Sự Kiện Địa Điểm Trạng Thái Tham Dự
Ghi danh
Ghi danh

Các khóa học NÂNG CAO

(Chỉ những học viên đã tham gia chương trình Dạy Con Hạnh Phúc mới đủ tiêu chuẩn ghi danh các khóa học NÂNG CAO)
Thời Gian Sự Kiện Địa Điểm Trạng Thái Tham Dự
Ghi danh
Ghi danh
Scroll to Top